Hakkımda1980 yılında Ankara'da doğdum. İlk dört seneyi TED Ankara Koleji'nde okuduktan sonra ilkokul eğitimimi Londra'da Myatt Garden Primary School'da tamamladım. Türkiye'ye döndükten sonra orta ve lise öğrenimine Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nde devam ettim. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandım. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden 2001 yılında mezun olduktan sonra yine aynı fakültede yüksek lisans eğitimine başladım. 2001 yılında açılan yazılı sınavı kazanarak, Prof. Dr. Alpaslan Işıklı, Prof.Dr. Gürhan Fişek ve Prof. Dr. Pars Esin’den oluşan jüri karşısında başarılı bulunarak, Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne asistan olarak girdim.

2004 yılında Türkiye’de 1980 Sonrası İktisat Politikalarının Gelir Dağılımına Etkisi" başlıklı tezimi sunarak yüksek lisans eğitimini tamamladım. Bu süre zarfında tarih, özellikle emek ve endüstri ilişkileri tarihi ilgimi çekmeye başladı. Doktora tezimi de tarihsel bir perspektifte hazırlamaya karar verdim. “Çağdaş Fabrika Sisteminin Doğuşu ve Günümüze Gelene Kadar Geçirdiği Evreler” başlıklı tezimi 2010 tarihinde sunarak doktor ünvanı aldım. 2010 – 2011 yılları arasında askerlik görevimi Kırklareli – Vize ve İstanbul’da tamamladım.

Şubat – Ağustos 2013 tarihleri arasında Almanya'da Eberhard Karls Tübingen Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Enstitüsü'nde (Eberhard Karls Universität Tübingen, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Instituts für Politikwissenschaft) doktora sonrası misafir araştırmacı olarak akademik çalışmalar yürüttüm.

Halen fakültede İngilizce ve Türkçe dersler yürütmekteyim. 2015 yılından bu yana fakültenin Uluslararası İşbirliği Ofisi koordinatörü olarak görev yapmaktayım. Temel akademik ilgi alanlarım Sosyal Politika, İşgücü Piyasaları, Gelir Dağılımı, Ücret Teorileri ve Ücret Politikaları, Fabrika Üretimi, Üretim Tarihi, Endüstri İlişkileri Sistemi, Avrupa Birliği Sosyal Politikası ve Göç şeklinde ifade edilebilir.2014 yılında evlendim. 2015 yılında baba oldum. Siyam cinsi bir de kedimiz var.

Akademik yaşam dışında edebiyat, coğrafya, tarih, arkeoloji ve mitoloji ile yakından ilgileniyorum. Eşime yazdığım bir şiir kitabım, karaladığım küçük öyküler, başlayıp da tamamlamadığım ve henüz yazmaya fırsat bulamadığım roman taslaklarım var. Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Star Wars, Yüzüklerin Efendisi ve fantastik edebiyat ile yakından ilgiliyim. Hala çekmeyi düşlediğim bir Star Wars fan film projem var. Ayrıca bitki bakımı, özellikle de salon bitkileriyle haşır neşirim. Bonsai ile uğraşıyorum. Yaklaşık beş senedir budadığım ve yavaş yavaş ağaç görünümüne gelmeye başlamış bir ficus ginsengim; oraya buraya ektiğim  ve ekmeyi planladığım ağaçlarım var...