Özgeçmiş


Dr. Osman TEZGEL
Araştırma Görevlisi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı
+90 312 595 1348
tezgel@politics.ankara.edu.tr   otezgel@gmail.com

KİŞİSEL BİLGİLER

Cinsiyeti: Erkek
Uyruğu: T.C.
Doğum Yeri: Ankara/ Türkiye
Doğum Tarihi: 1980
Medeni Durumu: Evli ve 1 çocuk sahibi

EĞİTİM 

Doktora: (2004- 2010)   Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı,
Tez başlığı: “Çağdaş Fabrika Sisteminin Doğuşu ve Günümüze Gelene Kadar Geçirdiği Evreler
Danışman: Prof. Dr. Pars Esin
Genel Akademik Ortalama: 3,50/4.00

Yüksek Lisans (2001-2004)   Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı
Tez başlığı: “Türkiye’de 1980 Sonrası İktisat Politikalarının Gelir Dağılımına Etkisi” Danışman: Doç. Dr. Berrin Ceylan Ataman
Genel Akademik Ortalama: 3,60/4.00

Lisans (1997-2001)   Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

MESLEKİ  DENEYİM

Doktora Sonrası Misafir Araştırmacı - Post-Doc (Mart – Ağustos 2013) : “Sosyal Politika“ Eberhard Karls Tübingen Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Enstitüsü. (Eberhard Karls Universität Tübingen, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Instituts für Politikwissenschaft) Danışman: Prof. Dr. Daniel Buhr

Doktor (Ağustos 2010 – Halen) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi (Ocak 2002 – Ağustos 2010) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı    
                                                                  
YABANCI DİL

İngilizce: İleri Düzey (KPDS 91,25)
Almanca: Orta Düzey (Mittelstufe, A-2, B-1. Deutsch K.. Kurs, Uni.Tübingen)

BURSLAR VE ÖDÜLLER

YÖK, Doktora Sonrası Araştırma Bursu, 1 Mart 2013 – 31 Aralık 2013.

YAYIN 

A – Uluslararası Hakemli Dergilerde Makaleler

Tezgel, Osman. ve Ş. Gökbayrak (2013) “The Effects of Gender Inequalities in Labor Market and Social Security System on the Womens Social Inclusion in Turkey” İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi (15 /4), 39-59

Tezgel, Osman. (2013) “Manüfaktürün Ortaya Çıkışı ve Fabrika Üretimine Geçişte Manüfaktürün Rolü: Emek Süreci Bağlamında Bir Değerlendirme” Çalışma İlişkileri Dergisi, (4/1), 98-114

B - Alanında Yazılmış Kitap ve Kitap Bölümleri

a) Uluslararası Kitap ve Kitap Bölümleri

Tezgel, Osman (2015) "An Assessment on Minimum Wages in Turkey From an Inequality Perspective During the 2000s." Employment and Equity içinde (ed. Berrin Ceylan  Ataman & Risa Lieberwitz) ILO Publications, p: 133 - 150, ILO Yayınları, Ankara – Genava

b) Ulusal Kitap ve Kitap Bölümleri

Tezgel, Osman. (2013) “Sosyal Politika” Sendikacılık Akademisi 2 içinde AÜ SBF SPAUM – TÜRK İŞ yayınları

C - Çeviri

Alcock, P., Erskine, A. and May, M. (2008) The Student's Companion to Social Policy, Oxford, Blackwell, (Barış Yıldırım, Boran Ali Mercan, Onur Can Taştan, Şenay Gökbayrak ile birlikte) (2011)


Sengenberger, Werner (2013) “The International Labor Organization: Goals, Functions and Political Impact” Uluslararası Çalışma Örgütü: Amaçları, İşlevleri ve Politik EtkileriFriedrich-Ebert-Stiftung Yayınları, Berlin, Germany. (2014)


BİLDİRİ - PANEL - KONFERANS

A- Uluslararası Bildiri - Panel - Konferans

Workshop on Employment and Equity, 2015. "An Assessment on Minimum Wages In Turkey From An Inequality Perspective During The 2000s". 17 - 21 Haziran 2015, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi.

World Conference On Technology, Innovation And Entrepreneurship, (WCTIE 2015)  The Effects of Technological Innovation Policies on the Turkish Labor Market ”  28 - 30 Mayıs 2015, İstanbul Üniversitesi, İstanbul 

International Conference on Computer and Information Technology (ICCIT 2015), The Information and Communication Technologies (ICT) in Turkish Labor Market: A Comparative Analyses 28 – 29 Nisan 2015, Gazi Üniversitesi, Ankara 

Joint World Conference on Social Work and Social Development: Action and Impact, “The Effects of Gender Inequalities in Labor Market and Social Security System on the Women’s Social Inclusion in Turkey” 8-12 Temmuz 2012, Stockholm, İsveç,  (Doç. Dr. Şenay Gökbayrak ile birlikte)

B- Ulusal Bildiri - Panel - Konferans

ÇASGEM, Esnek Çalışma Çalıştayı “Esnek Çalışma: Tanımı ve Sosyal Taraflar Açısından Değerlendirilmesi”.  26.12.2013

VERİLEN DERSLER VE EĞİTİMLER


A- Fakültede Yürütülen Ders ve Seminerler
  • “Sosyal Politika I”, (AÜ SBF ÇEEİ - II. Sınıf)  Güz Dönemi, 2011 - halen
  •  “Ücret Teorileri ve Ücret Politikaları” (AÜ SBF ÇEEİ - III. Sınıf)Bahar Dönemi, 2014 - halen,
  • "European Employment and Social Policy" Erasmus & Exchange Students Course, 2014 - 2015 Bahar Dönemi (Prof. Dr. Berrin Ataman ile birlikte) (İngilizce)
  • "Labor Market Analysis" Erasmus & Exchange Students Course, 2014 - 2016 Güz Dönemi (Prof. Dr. Berrin Ataman ile birlikte) (İngilizce)
  •  “Çalışma Ekonomisi”  (Lisans, II. Sınıf)  (Prof. Dr. Berrin Ataman ile birlikte)
  • “Sosyal Politika Tarihi Semineri I ve II” (Lisans, III. ve IV. Sınıf) 2001 - halen
  • “İşgücü Piyasası Analizi Semineri I ve II” (Lisans, III. ve IV. Sınıf) 2001 - 2013

B - Sertifikalı Eğitim Programlarında Eğitmenlik

“Avrupa Birliğinde Sosyal Koruma ve Sosyal İçerme” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Programı, 17.03.2016 ATAUM

“Avrupa Birliğinde Sosyal Koruma ve Sosyal İçerme” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Programı, 28.12.2015 ATAUM

“Sosyal Politika” (Türk-İş – SBF SPAUM) Sendikacılık Akademisi Eğitim Programı (Kasım 2012 - Ocak 2013)

“İşyeri Ziyaretleri” (Anküsem ve İş-Kur) İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitim Programı (Eylül - Aralık 2011)

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER


A-   İdari Görevler

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası Akademik İşbirliği Ofisi Koordinatörlüğü, 2015 - halen

Ankara Üniversitesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi Web Sitesi Koordinatörlüğü, 2009 – halen

Ankara Üniversitesi 2014 Türk - Alman Bilim Yılı Komisyonu Üyeliği


B-      Akademik Görevler

“Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü - 2015” Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 

8. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 22 – 23 Ekim 2015

Workshop on Employment and Equity Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi 17 – 21 Haziran 2015 

“Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü - 2014” Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2014

7. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 23 – 24 Ekim 2014

“Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü - 2013” Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2013

6. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 24 – 25 Ekim 2013

“Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü - 2012” Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2012

5. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 11– 12 Ekim 2012

Ulusal İstihdam Stratejisi Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 13 Nisan 2012

Göç ve Kadın Emeği Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi 28 Kasım 2011

4. Müliye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 13 – 14 Ekim 2011

Geçmişen Günümüze Kadın Emeği Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 25 Ekim 2010

3. Müliye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 14 – 15 Ekim 2010

ILO Temel Haklar Bildirgesi ve Türkiye’de Çalışma Yaşamı Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 9 Kasım 2009

2. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 22 – 23 Ekim 2009 

Sendikal Hak ve Özgürlükler Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi 28 Kasım 2008

1. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 16–17 Ekim 2008 

Prof. Dr. Cahit Talas Anısına Güncel Sosyal Politika Tartışmaları” (ed. Berrin C. Ataman), SPAUM, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 2007. Yazı Kurulu Üyeliği