Ücret Teo. ve Ücret Pol.


Duyurular 2015 - 2016

Ücret Teorsi ve Ücret Politikası Dersi 2015 - 2016 Güz Dönemi Vize Öncesi Yoklama Sınav Sonuçları için tıklayınız.

Ücret Teorsi ve Ücret Politikası Dersi 2015 - 2016 Güz Dönemi Okuma Grubu ve Makale Listesi için tıklayınız.

Dersin İçeriği

Derste öncelikle pratik ücretlere ilişkin konular üzerinde durulacak ve Türkiye’ye atıflar yapılacaktır. Daha sonra, öğrencileri ücret teorileri konusundaki farklı yaklaşımlar üzerinde bilgili kılmak amacıyla tarihsel bir perspektifle ücret teorileri anlatılacaktır. Son olarak küreselleşmenin ücret politikaları üzerindeki etkilerinin altı çizilerek ücret politikaları anlatılacaktır.

Ders planına ve derste işlenecek kaynakların listesine ulaşmak için tıklayınız