Yayınlar

Hakemli Dergilerde Makaleler

Tezgel, O. ve Ş. Gökbayrak (2013) “The Effects of Gender Inequalities in Labor Market and Social Security System on the Womens Social Inclusion in Turkey” İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi (15 /4), 39 - 59 (İndir)

Tezgel, O. (2013) “Manüfaktürün Ortaya Çıkışı ve Fabrika Üretimine Geçişte Manüfaktürün Rolü: Emek Süreci Bağlamında Bir Değerlendirme” Çalışma İlişkileri Dergisi, (4/1), 98-114 (İndir)

Kitap & Kitap Bölümü

Tezgel, O. (2015) "An Assessment on Minimum Wages in Turkey From an Inequality Perspective During the 2000s." Employment and Equity (eds. Berrin Ceylan  Ataman & Risa Lieberwitz) ILO Publications, p: 133 - 150, ILO Publications, Ankara - Genava (İndir)

Tezgel, O. (2013) “Sosyal Politika” Sendikacılık Akademisi 2 içinde AÜ SBF SPAUM – TÜRK İŞ yayınları (İndir)

Bildiri Özeti

Tezgel, O. (2015) "The Effects of Technological Innovation Policies on the Turkish Labor Market ” World Conference On Technology, Innovation And Entrepreneurship, (WCTIE 2015) ISBN: 978-605-9811-01-9, Abstract Book içinde sf: 167. 28 - 30 Mayıs 2015, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Tezgel, O. (2015) “The Information and Communication Technologies (ICT) in Turkish Labor Market: A Comparative Analyses” 2015 Internatıonal Conference on Computer And Information Technology (ICCIT 2015), Gazi Üniversitesi, Ankara. Abstract Book içinde sf. 24 – 25. 

Çeviri

(2014) Sengenberger, Werner  “Uluslararası Çalışma Örgütü: Amaçları, İşlevleri ve Politik Etkileri” (2013) Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Yayınları, İstanbul (İndir)

(2010)“Sosyal Politika Kuramlar ve Uygulamalar”  (Alcock, P., Erskine, A. and May, M.(eds) The Student's Companion to Social Policy, Oxford, Blackwell, 2008) (Barış Yıldırım, Boran Mercan, Onur Can Taştan, Şenay Gökbayrak ile birlikte).

Diğer Yayınlar


Tezgel, Osman. (2018) “10. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi: “Gençler On yıldır Sosyal Politikayı Tartışıyor!” Liman – İş Dergisi, Sayı 1, Aralık